För dig som arbetstagare 

Vad har du som arbetstagare för rätt till insyn och påverkansmöjlighet i arbetsgivarens verksamhet? 

Du som arbetstagare har rätt att kräva viss information som rör din egen anställning samt att arbetsgivaren har vissa policys och andra dokument som förklarats viktiga för verksamheten är tillgängliga. 
 
Du personligen som arbetstagare har däremot inte rätt att få veta allting om arbetsgivarens verksamhet. Du som arbetstagare kan däremot ansöka om eller visa intresse för att bli facklig representant för ditt fackförbund alternativt skyddsombud på din arbetsplats om ni är minst fem anställda. Genom att vara facklig representant kan du få möjlighet till insyn i verksamheten utifrån verksamhetens produktionsmässiga och ekonomiska utveckling och verksamhetens riktlinjer för personalpolitiken och därtill granska handlingar eller begära kopior eller deltagande i utredning om er arbetsgivare är kollektivavtalsbunden. Som skyddsombud kan du få insyn i och vara med och påverka arbetsgivarens arbetsmiljöarbete.  

För er som arbetsgivare 

Vad har ni som arbetsgivare för skyldighet att informera facket om er verksamhet? 

Om ni som arbetsgivare är kollektivavtalsanslutna har ni en skyldighet att informera det fackförbund ni är bundna till om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt, samt era riktlinjer för personalpolitiken. Ni som arbetsgivare ska även ge facket tillfälle att granska böcker, räkenskaper och andra handlingar i den omfattning som facket behöver det för att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. Facket har även rätt att begära kopia av en handling eller begära att ni som arbetsgivare ska biträda facket i utredning, i syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till er som arbetsgivare. 
 
Om ni som arbetsgivare inte är kollektivavtalsbundna alls ska ni fortlöpande hålla de fack vars medlemmar arbetar på arbetsplatsen underrättade om verksamhetens produktionsmässiga och ekonomiska utveckling samt era riktlinjer för personalpolitiken.  

Har ni som arbetsgivare skyldighet att inkludera arbetstagarna vid diskussion kring arbetsmiljön? 

Ni som arbetsgivare ska tillsammans med arbetstagarna verka för en god arbetsmiljö. Lagstiftningen bygger därmed på att arbetsmiljön ska byggas upp gemensamt och det är därmed klokt att inkludera arbetstagarna inför beslut där det anses lämpligt. Om verksamheten har minst fem anställda har arbetstagarna dessutom rätt att utse ett skyddsombud. Detta skyddsombud ska anmälas till er som arbetsgivare. Skyddsombudet har sedan rätt att bland annat delta vid diskussioner och åtgärdsplanering av arbetsmiljön och därigenom föra arbetstagarnas talan och således påverka arbetsmiljön. 

Sammanfattningsvis

  • Som arbetstagare har du rätt till väsentlig information om ditt personliga anställningsförhållande med arbetsgivaren, och även att vissa utlovade policys finns på plats. 
  • Som arbetstagare har du däremot inte absolut rätt till annan information som rör verksamheten. Däremot kan du visa intresse för och bli fackrepresentant eller skyddsombud för utökad insyn och möjlighet att påverka på din arbetsplats. 
  • Arbetsgivaren har en skyldighet att utge information om verksamhetens utveckling produktionsmässigt och ekonomiskt samt verksamhetens riktlinjer för personalpolitik till fackförbundet denne är ansluten till alternativt där arbetsgivarens arbetstagare är medlemmar. 
  • Arbetsgivare som är kollektivavtalsbundna har även krav att visa vissa handlingar, samt utge dessa handlingar eller bidra till utredning på begäran av facket. 
  • Arbetsgivaren har även en skyldighet att inkludera ett lagenligt tillsatt skyddsombud vid diskussion och åtgärder gällande arbetsmiljö. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata