Kommuner och regioner fick krav på förbättringar

I en av inspektionsaktiviteterna har Arbetsmiljöverket inspekterat alla Sveriges 21 regioner och 286 av 290 kommuner. Nio av tio inspekterade arbetsställen har fått krav på förbättringsåtgärder. Många arbetsgivare hade brister i sina årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

De vanligaste bristerna: 

  • Verksamheterna hade inte genomfört någon årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet hade också brister i hur den årliga uppföljningen skulle genomföras. 

Vid en Europagemensam insats har framkommit att få arbetsgivare inom rubricerade områden undersöker och bedömer riskerna för belastningsbesvär. Bland frisörerna använde bara 28 procent en riskbedömning som identifierade risker för belastningsbesvär. Motsvarande siffra för livsmedelsföretagen var 40 procent. 

Förbättringar efter inspektion

En av Arbetsmiljöverkets tillsynsaktiviteter handlade om att undersöka om inspekterade företag har utvecklat sitt arbetsmiljöarbete efter att tidigare ha blivit inspekterade av Arbetsmiljöverket. I bedömningen jämfördes det systematiska arbetsmiljöarbetet för fem år sedan med det nuvarande. Framför allt bedömdes om det systematiska arbetsmiljöarbetet numera hade integrerats i företagens processer. Även om nästan sex av tio företag även nu fick krav på förbättringsåtgärder trots arbetet som vidtagits med anledning av de brister som framkommit för fem år sedan, uppgav 70 procent av företagen att man fortsatt att utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete sedan Arbetsmiljöverkets första besök. 

Läs mer om Arbetsmiljöverkets rapport här: 

Projektrapport – Ett hälsosamt arbetsliv 2019 – 2022 

Nationell rapport i SLIC-kampanj 2022

Sammanfattningsvis

  • Känn till processen: Ett anställningsavtal fastställer arbetsrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är viktigt att förstå hur och när detta avtal ingås.
  • Se till att genomföra årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Utveckla rutiner för årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet för att säkerställa efterlevnad.
  • Genomför riskbedömningar för belastningsbesvär, särskilt inom branscher som frisörbranschen och livsmedelsindustrin.
  • Fortsätt att utveckla och integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i företagets processer även efter inspektioner och krav på förbättringsåtgärder från Arbetsmiljöverket.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata