För dig som är arbetstagare 

Får min chef bestämma vilka bilder jag får lägga upp på sociala medier?  

Som utgångspunkt är svaret nej, men det finns vissa situationer där arbetsgivaren kan ha åsikter. Eftersom du har en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare får du inte lägga upp inlägg eller bilder där du talar illa om arbetsgivaren, eller där du på annat sätt skriver något som går utöver vad din kritikrätt medger. Ju högre uppsatt du är inom företaget desto högre är kravet på lojalitet. Offentligt anställda har dock en större rätt att kritisera arbetsgivaren offentligt.  
 
I AD 2012 nr 25 var en rektor aktiv i flera Facebook-grupper med sexuellt innehåll. På hans Facebook-profil kunde man se att han var rektor på skolan. Han blev avskedad då skolan ansåg det olämpligt men Arbetsdomstolen sa att avskedet var olagligt eftersom han hade rätt att uttrycka sina åsikter, tankar och känslor på fritiden. AD 2011 nr 74 handlade om en polis som bloggade om polisyrket och därefter blivit avskedad. Även detta ansågs olagligt av Arbetsdomstolen.  
 
Domarna visar på att arbetstagare har stor frihet att publicera saker på sina egna sociala medier på fritiden.  
 

Kan min chef bestämma vad jag får och inte får göra på fritiden?  

Nej, som huvudregel kan inte arbetsgivaren bestämma vad du får ägna dig åt efter jobbet. Din fritid är din och den får du förfoga över som du vill. Det är dock viktigt att tänka på att du inte får ägna dig åt konkurrerande bisysslor på fritiden och om du har några bisysslor bör detta anmälas till arbetsgivaren. Annat agerande som kan ses som illojalt är inte heller tillåtet.  
 

Får min arbetsgivare ställa krav på att jag måste hålla mig till en viss klädkod utanför arbetstid? 

Nej. Din fritid är din fritid och det är upp till dig att bestämma vad du ska göra med det. Däremot får arbetsgivaren upprätthålla klädkoder på arbetsplatsen under arbetstid, och om klädkoden exempelvis innefattar ett förbud mot synliga tatueringar eller piercingar kan detta påverka din fritid i viss mån.  
 

 
För dig som är arbetsgivare 

Vår anställd lägger upp opassande bilder på Instagram, vad kan vi göra?  

Ni kan alltid ha ett samtal med den berörda medarbetaren och förklara att ni inte tycker att det är passande att personen lägger upp bilder som ni anser inte är i linje med företagets värderingar. Om personen inte vill ta bort bilderna finns det dock inte så mycket ni kan göra, så länge bilderna inte utgör ett brott mot lojalitetsplikten. Bilderna kan innehålla sådant som går emot lojalitetsplikten om bilderna till exempel innehåller kritik mot er som arbetsgivare på ett sätt som inte är tillåtet. 
 
I AD 2012 nr 25 var en rektor aktiv i flera Facebook-grupper med sexuellt innehåll. På hans Facebook-profil kunde man se att han var rektor på skolan. Han blev avskedad då skolan ansåg det olämpligt men Arbetsdomstolen sa att avskedet var olagligt eftersom han hade rätt att uttrycka sina åsikter, tankar och känslor på fritiden. AD 2011 nr 74 handlade om en polis som bloggade om polisyrket och därefter blivit avskedad. Även detta ansågs olagligt av Arbetsdomstolen.  
 
Domarna visar på att arbetstagare har stor frihet att publicera saker på sina egna sociala medier på fritiden, och det krävs alltså mycket för att ni som arbetsgivare ska kunna agera på det den anställde publicerar på sociala medier.  
 

Våra anställda är engagerade politiskt, kan vi stoppa det?  

De anställdas fritid är deras fritid och så länge deras politiska engagemang sker på fritiden kan ni inte göra något åt det. Den anställde får engagera sig på det sätt den tycker är lämpligt och vara med i de föreningar och partier den vill. Samma sak gäller i denna fråga som i frågan ovan, så länge inte arbetstagaren gör något som går emot lojalitetsplikten kan ni som arbetsgivare inte göra något åt det. Lojalitetsplikten gäller alltid för arbetstagaren även när det inte är arbetstid men arbetsgivarens rätt att styra sina anställda efter arbetstid sträcker sig normalt inte längre än så. 
 

Kan vi som arbetsgivare ställa krav på att våra anställda håller sig till en viss klädkod utanför arbetstid? 

Nej, ni som arbetsgivare kan inte ställa krav på era anställda att följa en viss klädkod utanför arbetstid. Anställdas fritid är deras egen och de har rätt att själva bestämma vad de gör och hur de klär sig. Däremot har ni rätt att upprätthålla klädkoder på arbetsplatsen under arbetstid. Om klädkoden innefattar ett förbud mot synliga tatueringar eller piercingar, kan detta indirekt påverka de anställdas fritid i viss mån, då de kan behöva ta hänsyn till detta inför arbetspass. 

Sammanfattningsvis

  • Arbetstagare har lojalitetsplikt mot arbetsgivaren, vilket innebär att de inte får publicera negativa inlägg eller bilder om arbetsgivaren på sociala medier, även om de har stor frihet att uttrycka sig på sin fritid. 
  • Arbetsgivare kan inte bestämma vad anställda får göra på sin fritid, men arbetstagare får inte ägna sig åt konkurrerande bisysslor eller annat illojalt agerande. 
  • Klädkoder kan endast upprätthållas under arbetstid, och arbetsgivare kan inte ställa krav på hur anställda klär sig utanför arbetet, även om arbetsplatsens klädkod kan påverka deras fritid. 
  • Anställdas politiska engagemang på fritiden kan inte stoppas av arbetsgivaren så länge det inte bryter mot lojalitetsplikten. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata