För dig som arbetstagare 

Vad kan jag som arbetstagare ställa för krav vid bildskärmsarbete? 

Du som arbetstagare ska tillsammans med din arbetsgivare skapa en god arbetsmiljö. Vad gäller arbete vid bildskärm finns flera regleringar om bland annat skärmens, skrivbordets och skrivbordsstolens utformning och möjlighet till anpassning. Det ska exempelvis relativt enkelt gå att höja och sänka, vända och vrida för att anpassa efter dig som arbetstagare, din längd eller andra personliga preferenser samt att inga icke-ergonomiska rörelser behöver göras för arbetet. Bordet ska även vara tillräckligt brett för att kunna ställa utrustningen på önskad plats och avstånd. Det ska även finnas tillräckliga kontraster på tangentbordet och skärmen, samt att skärmen och övrig belysning ska fungera tillfredsställande. Arbetet får normalt inte heller vara starkt styrt eller bundet i fysiskt eller psykiskt avseende eller ensidigt upprepat. 
 
Inte heller eventuella emissioner, exempelvis buller eller värme, får vara störande för dig som arbetstagare eller utgöra hälsorisker. Dessutom ska programvaran och systemen vara lämpligt utformade, och även kunna anpassas efter eventuellt behov för dig som arbetstagare.  

Vad har jag som arbetstagare för rätt att få synundersökningar och glasögon via arbetet vid bildskärmsarbete? 

Din arbetsgivare har en skyldighet att se till att du som arbetstagare genomgår en synundersökning om du normalt arbetar framför bildskärm i mer än en timme per dag. Din arbetsgivare har sedan en skyldighet att låta dig genomgå en synundersökning regelbundet under din anställningstid, samt när du som arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven på din arbetsplats. 
 
Om din synundersökning visar att du behöver ytterligare undersökningar eller glasögon speciellt anpassade för ditt arbete vid bildskärm ska arbetsgivaren se till att du genomgår även dessa undersökningar samt får glasögon anpassade till detta.  

Vad kan du som arbetstagare kräva för anpassningar vid syn- eller belastningsbesvär? 

Om du upplever synbesvär eller andra belastningsbesvär till följd av bildskärmsarbete uppträder trots justeringar, anpassningar och utformningar enligt föreskrifterna ska arbetet om möjligt bli mer omväxlande för dig som arbetstagare, alternativt att du som arbetstagare kan få tillräckliga pauser för att besvären inte ska uppstå.  

För er som arbetsgivare 

Vad har ni som arbetsgivare för krav på utrustningen vid arbete vid bildskärmsarbete? 

Ni som arbetsgivare ska tillsammans med arbetstagaren skapa en god arbetsmiljö. Vad gäller arbete vid bildskärm finns flera regleringar om bland annat skärmens, skrivbordets och skrivbordsstolens utformning och möjlighet till anpassning. Det ska exempelvis relativt enkelt gå att höja och sänka, vända och vrida för att anpassa efter arbetstagarens längd eller andra personliga preferenser samt att inga icke-ergonomiska rörelser behöver göras för arbetet. Bordet ska även vara tillräckligt brett för att kunna ställa utrustningen på önskad plats och avstånd. Det ska även finnas tillräckliga kontraster på tangentbordet och skärmen, samt att skärmen och övrig belysning ska fungera tillfredsställande. Arbetet får normalt inte heller vara starkt styrt eller bundet i fysiskt eller psykiskt avseende eller ensidigt upprepat. 
 
Även eventuella så kallade emissioner, exempelvis buller eller värme, får inte vara störande för arbetstagaren eller utgöra hälsorisker. Dessutom ska programvaran och systemen vara lämpligt utformade, och även kunna anpassas utefter eventuellt behov för arbetstagaren.  

Har ni som arbetsgivare skyldighet att se till att arbetstagaren genomgår synundersökningar och får glasögon via arbetet vid bildskärmsarbete? 

Ni som arbetsgivare har en skyldighet att se till att arbetstagaren genomgår en synundersökning om arbetstagaren normalt arbetar framför bildskärm i mer än en timme per dag. Ni som arbetsgivare har sedan en skyldighet att låta arbetstagaren genomgå en synundersökning regelbundet under dennes anställningstid, samt när arbetstagaren uppger besvär som kan ha samband med synkraven på arbetsplatsen. 
 
Om arbetstagarens synundersökning visar att denne behöver ytterligare undersökningar eller glasögon speciellt anpassade för arbetet vid bildskärm ska ni som arbetsgivare se till att arbetstagaren genomgår även dessa undersökningar samt får glasögon anpassade till detta.  

Vad har ni som arbetsgivare för skyldighet att justera arbetet vid syn- eller belastningsbesvär? 

Om synbesvär eller andra belastningsbesvär till följd av bildskärmsarbete uppträder trots justeringar, anpassningar och utformningar enligt föreskrifterna ska arbetet om möjligt bli mer omväxlande för arbetstagaren, alternativt att arbetstagaren ska kunna få tillräckliga pauser för att besvären inte ska uppstå. 

Sammanfattningsvis

  • Vid arbete vid bildskärm regleras utformning och möjlighet till anpassning för skärmen, skrivbordet, skrivbordsstolen, tangentbordet, belysningen, emissioner, programvaran och systemen samt bildskärmsarbetets uppläggning och organisation. 
  • Arbetet och utrustningen ska ge möjlighet till bra arbetsställningar och inte behöva utföra icke-ergonomiska arbetsrörelser. 
  • Arbetsgivaren har även en skyldighet att se till att arbetstagaren genomgår en synundersökning och i förekommande fall får särskilt anpassade glasögon. 
  • Arbetet får normalt inte vara starkt styrt eller bundet i fysiskt eller psykiskt avseende eller ensidigt upprepat. 
  • Om besvär uppstår trots justeringar, anpassningar och utformningar enligt föreskrifterna ska arbetstagaren få mer omväxlande uppgifter eller tillräckliga pauser. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata