För både arbetstagare och arbetsgivare 

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar vilket innebär att de har en skyldighet, att på olika sätt, främja en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. För att förbättra sammanhållningen och samarbetet, öka medarbetarnas motivation och engagemang samt reducera stress, kan det vara en god idé att ha gemensamma aktiviteter som inte hör till det sedvanliga vardagsarbetet. Det kan exempelvis röra sig om gemensam träning, samarbetsövningar och lekar eller middagar.  
 
Dessa aktiviteter kan förläggas på arbetstid, men det är heller inte ovanligt att olika aktiviteter styrs upp efter arbetstid (AW). Som arbetstagare kan det vara svårt att veta vilka aktiviteter man måste delta i och när man får avstå. Det kan även vara en svår balansgång för arbetsgivare att veta vilka aktiviteter som är lämpliga, hur ofta och i vilken utsträckning man kan tvinga sina medarbetare att delta. 
 

För arbetstagare 

Aktiviteter som sker under arbetstid ska följa reglering i lagstiftning samt eventuella kollektivavtal. Arbetsgivaren har rätt att planera olika aktiviteter som en del av arbetet. Om aktiviteten sker under arbetstid kan arbetsgivaren dessutom i högre grad argumentera för att ditt deltagande är obligatoriskt, eftersom det är en del av din normala arbetsdag. Sådana aktiviteter kan vara del av en teambuilding-strategi eller ett arbetsmiljöarbete, vilket innebär att aktiviteten får en koppling till arbetet även om den inte i sig hör till dina vanliga arbetsuppgifter. 
 
För aktiviteter som förläggs efter arbetstid bör dessa i regel vara frivilliga. Du ska inte känna dig pressad att delta, och ditt beslut att inte delta bör inte påverka dina arbetsförhållanden eller karriärmöjligheter negativt. Arbetsgivaren bör respektera att du har andra åtaganden och preferenser utanför arbetet. Om du känner dig obekväm av olika anledningar är det dock viktigt att ta upp detta med din arbetsgivare så att ni kan komma fram till en rimlig slutsats. 
 
Vid val av aktiviteter bör arbetsgivaren även se till att aktiviteterna är inkluderande och icke-diskriminerande. 
 

För arbetsgivare 

Som arbetsgivare har ni rätt att planera olika aktiviteter som en del av arbetet. Om aktiviteten sker under arbetstid kan ni dessutom i högre grad argumentera för att deltagandet är obligatoriskt, eftersom det är en del av den normala arbetsdagen. Sådana aktiviteter kan vara del av en teambuilding-strategi eller ett arbetsmiljöarbete, vilket innebär att aktiviteten får en koppling till arbetet även om den inte i sig hör till de anställdas vanliga arbetsuppgifter. 
  
För aktiviteter som förläggs efter arbetstid bör dessa i regel vara frivilliga. De anställda ska inte känna sig pressade att delta, och deras beslut att inte delta bör inte påverka deras arbetsförhållanden eller karriärmöjligheter negativt. Ni bör respektera att de anställda har andra åtaganden och preferenser utanför arbetet. 
  
Vid val av aktiviteter bör ni se till att aktiviteterna är inkluderande och icke-diskriminerande. Som arbetsgivare är det även viktigt att se till så att alla aktiviteter kan ske på ett säkert sätt för att undvika olyckor eller obehag för arbetstagarna. 
 
Det kan vara en god idé att involvera medarbetarna genom att be om deras åsikter och feedback. Ni bör vara tydliga i er kommunikation och lyhörda för de som av olika anledningar känner sig obekväma. På så sätt kan gemensamt verka för en god arbetsmiljö. 

Sammanfattningsvis

  • Som arbetsgivare har ni rätt att planera aktiviteter som en del av arbetet. Om dessa sker under arbetstid kan deltagandet vara obligatoriskt, då det är en del av den normala arbetsdagen. 
  • Aktiviteter som förläggs efter arbetstid bör i regel vara frivilliga. Anställda ska inte känna sig pressade att delta, och deras beslut att inte delta bör inte påverka deras arbetsförhållanden eller karriärmöjligheter negativt. 
  • Vid val av aktiviteter bör ni se till att de är inkluderande och icke-diskriminerande, samt att alla aktiviteter kan genomföras på ett säkert sätt. 
  • Var tydliga i er kommunikation kring aktiviteterna och be om medarbetarnas åsikter och feedback för att säkerställa att aktiviteterna är relevanta och uppskattade. 
  • Respektera att anställda har andra åtaganden och preferenser utanför arbetet. Detta innebär att ni bör balansera aktiviteterna så att de inte påverkar deras fritid negativt. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata